กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นายกวีศิลป์ อินต๊ะโคตร์

มิถุนายน 25, 2024

นายกวีศิลป์ อินต๊ะโคตร์

มิถุนายน 14, 2024

นายกวีศิลป์ อินต๊ะโคตร์

มิถุนายน 14, 2024

นายกวีศิลป์ อินต๊ะโคตร์

มิถุนายน 7, 2024

นายกวีศิลป์ อินต๊ะโคตร์

พฤษภาคม 23, 2024

นายกวีศิลป์ อินต๊ะโคตร์

พฤษภาคม 20, 2024

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่สุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์

มิถุนายน 24, 2024 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดฉายและประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์
มิถุนายน 21, 2024
มิถุนายน 14, 2024 ประกาศผลผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย
พฤษภาคม 29, 2024 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
พฤษภาคม 28, 2024 มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พฤษภาคม 25, 2024 ประกาศ แก้ไข รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
พฤษภาคม 24, 2024 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
พฤษภาคม 16, 2024 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชิญบุคลากรในสังกัด ร่วมตอบแบบสอบถามแสดงความจำนงตรวจสุขภาพประจำปี 2567
มิถุนายน 13, 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 7, 2024 ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 31, 2024 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
มีนาคม 8, 2024 แผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
มีนาคม 8, 2024 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
มีนาคม 8, 2024 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตุลาคม 4, 2023 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพใช้การไม่ได้
กุมภาพันธ์ 22, 2023 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
มิถุนายน 17, 2024 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชปถัมภ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
มิถุนายน 11, 2024 โรงเรียนบ้านสันปอธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 11, 2024 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 6, 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ล./๕๗-ข
มิถุนายน 4, 2024 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๒ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านสันปอธง
พฤษภาคม 31, 2024 โรงเรียนบ้านสันปอธง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
พฤษภาคม 31, 2024 ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9″ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
พฤษภาคม 15, 2024 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้าน ใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปรากร จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัด  สพป.เชียงใหม่ เขต 3

Transparency Assessment: ITA / CMA3

Digital Learning Platform / Data CMA3

เว็บไซต์หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด

Web Link  สพป. ในสังกัด สพฐ.

Web Link  สพป. ในสังกัด สพฐ.

Web Link โรงเรียนในสังกัด

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม KTB

Message us