ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

ตุลาคม 4, 2023 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพใช้การไม่ได้
กุมภาพันธ์ 22, 2023 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
กุมภาพันธ์ 22, 2023 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 22, 2023 เอกสารประกวด
กุมภาพันธ์ 16, 2023 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะเก้าอี้นักเรียนฯ)
กุมภาพันธ์ 16, 2023 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (โต๊ะเก้าอี้นักเรียนฯ)
กุมภาพันธ์ 16, 2023 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะเก้าอี้นักเรียนฯ)
พฤศจิกายน 29, 2022 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พฤศจิกายน 16, 2022 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำดเสื่อมสภาพใช้การไม่ได้
กันยายน 30, 2022 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ก.ย.2565
O20-ประกาศต่าง-ๆ-เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง-วาสนา

Message us