คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 2566

มิถุนายน 20, 2023 O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (1) อำนวยการ 2566
มิถุนายน 20, 2023 O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (2) กลุ่มแผน
มิถุนายน 20, 2023 O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (3) รวมคู่มือ กลุ่ม-ict 66
มิถุนายน 20, 2023 O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (4) การเงิน – เบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
มิถุนายน 20, 2023 O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล (รวม)
มิถุนายน 20, 2023 O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (6) กลุ่มพัฒนาครู แนวปฏิบัติ-แบบ-ไป-ต่างประเทศ
มิถุนายน 20, 2023 O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (7) กลุ่มนิเทศ
มิถุนายน 20, 2023 O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา การขออนุญาตจัดการศึกษา
มิถุนายน 20, 2023 O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา การสั่งซื้อแบบพิมพ์
มิถุนายน 20, 2023 O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขออนุญาตไปนอกสถานศึกษา
มิถุนายน 20, 2023 O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (9) หน่วยตรวจสอบภายใน
มิถุนายน 20, 2023 O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (10) กลุ่มกฎหมายและคดี
Message us