การประชาสัมพันธ์

ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์

กรกฎาคม 16, 2024 ประชาสัมพันธ์การถวายผ้ากฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567
กรกฎาคม 16, 2024 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2567
กรกฎาคม 12, 2024 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขันระดับนักเรียน-วันเกษตรแห่งชาติ
กรกฎาคม 12, 2024 เชิญร่วมประกวดวิดีโอสั้น รางวัล People’s Emotional Awaed
กรกฎาคม 11, 2024 ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน
กรกฎาคม 11, 2024 สภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา
กรกฎาคม 11, 2024 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 38 ปี 1 ส.ค. 2567
กรกฎาคม 2, 2024 สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอฝาง เชิญร่วมบริจาคโลหิต 26 ก.ค. 2567 ณ หอประชุม อ.ฝาง
มิถุนายน 13, 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 7, 2024 ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 31, 2024 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
พฤษภาคม 8, 2024 การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
มีนาคม 8, 2024 แผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
มีนาคม 8, 2024 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
มีนาคม 8, 2024 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตุลาคม 4, 2023 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพใช้การไม่ได้
มิถุนายน 26, 2024 แจ้งยกเลิกประกาศชนะการเสนอราคาการประกดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แลประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๒ ห้องเรียน ฉบับใหม่
มิถุนายน 26, 2024 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
มิถุนายน 17, 2024 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชปถัมภ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
มิถุนายน 11, 2024 โรงเรียนบ้านสันปอธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 11, 2024 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 6, 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ล./๕๗-ข
มิถุนายน 4, 2024 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๒ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านสันปอธง
พฤษภาคม 31, 2024 โรงเรียนบ้านสันปอธง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป. […]

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่สุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต 3

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัด  สพป.เชียงใหม่ เขต 3

Message us