กิจกรรมเขตสุจริต 20 พ.ค. 2567

วันที่ 20 พ.ค. 2567 เวลา 08.30 น. นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย, ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรม เข้าแถวเคารพ ธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และในโอกาสนี้ ได้ให้บุคลากรใหม่ที่ได้มาปฏิบัติราชการยังสำนักงานเขตฯ ได้แนะนำตัวกับเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้น ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้มอบเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่นด้านผลการปฏิบัติงาน” โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประจำปี 2567 โอกาสเดียวกันนี้ ทาง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้พบปะ มอบหมายข้อราชการ นโยบายต่างๆ กับบุคลากร ณ ลานหน้าเสาธง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
Message us