กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่สุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต 3  (คลิกอ่านต่อ)

ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์

พฤศจิกายน 24, 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
พฤศจิกายน 16, 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรรพนักงานราชการ
พฤศจิกายน 2, 2022 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
สิงหาคม 5, 2022 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ด้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สิงหาคม 4, 2022 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม
กรกฎาคม 18, 2022 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน เป็นผู้มีมีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถ การนิเทศการศึกษาฯ
กรกฎาคม 5, 2022 รายชื่อผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
มิถุนายน 29, 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนภาษาจีน รอบที่ ๓

เว็บไซต์หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด

Web Link  สพป. ในสังกัด สพฐ.

Web Link  สพป. ในสังกัด สพฐ.

Web Link โรงเรียนในสังกัด

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม KTB

Transparency Assessment: ITA / CMA3

Digital Learning Platform / Data CMA3

วีดีอาร์นำเสนอ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563
พธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กำหนดจัดโครงการสำนักงานเขตสุจริตทำความดีเพื่อสาธารณะ
การจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.ชม.3
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต สพป.เชียงใหม่ เขต 3
หนังสั้นอาหารกลางวัน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙
หนังสั้นโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเมืองนะ รอยทาง
หนังสั้นโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม
โครงการอ่างขางโมเดล (Angkhang Model)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.เชียงใหม่เขต 3
previous arrow
next arrow
ถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
PlayPlay
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563
PlayPlay
พธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
PlayPlay
กำหนดจัดโครงการสำนักงานเขตสุจริตทำความดีเพื่อสาธารณะ
PlayPlay
การจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.ชม.3
PlayPlay
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต สพป.เชียงใหม่ เขต 3
PlayPlay
หนังสั้นอาหารกลางวัน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙
PlayPlay
หนังสั้นโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเมืองนะ รอยทาง
PlayPlay
หนังสั้นโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม
PlayPlay
โครงการอ่างขางโมเดล (Angkhang Model) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3
PlayPlay
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.เชียงใหม่เขต 3
PlayPlay
previous arrow
next arrow

Message us