• slot
 • slot 2023
 • slot gacor
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor
 • slot gacor maxwin
 • situs slot gacor
 • slot
 • slot 2023
 • slot gacor
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor
 • slot gacor maxwin
 • situs slot gacor
 • slot
 • slot 2023
 • slot gacor
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor
 • slot gacor maxwin
 • situs slot gacor
 • slot dana 2023
 • slot dana gacor
 • slot dana gacor 2023
 • situs slot dana gacor
 • slot dana gacor maxwin
 • situs dana
 • slot
 • slot 2023
 • slot gacor
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor
 • slot gacor maxwin
 • situs slot gacor 2023
 • slot online
 • slot online 2023
 • situs slot online
 • slot online maxwin
 • กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่สุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต 3  (คลิกอ่านต่อ)

  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัด  สพป.เชียงใหม่ เขต 3

  ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์

  มีนาคม 21, 2023 ประกาศรายชื่อการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ย้ายในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
  กุมภาพันธ์ 22, 2023 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
  กุมภาพันธ์ 22, 2023 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กุมภาพันธ์ 16, 2023 กิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่ข่า
  มกราคม 16, 2023 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
  มกราคม 5, 2023 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ชั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๖
  ธันวาคม 28, 2022 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
  ธันวาคม 27, 2022 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
  กุมภาพันธ์ 22, 2023 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
  กุมภาพันธ์ 22, 2023 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กุมภาพันธ์ 22, 2023 เอกสารประกวด
  กุมภาพันธ์ 16, 2023 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะเก้าอี้นักเรียนฯ)
  กุมภาพันธ์ 16, 2023 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (โต๊ะเก้าอี้นักเรียนฯ)
  กุมภาพันธ์ 16, 2023 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะเก้าอี้นักเรียนฯ)
  พฤศจิกายน 29, 2022 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  พฤศจิกายน 16, 2022 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำดเสื่อมสภาพใช้การไม่ได้

  เว็บไซต์หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด

  Web Link  สพป. ในสังกัด สพฐ.

  Web Link  สพป. ในสังกัด สพฐ.

  Web Link โรงเรียนในสังกัด

  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม KTB

  Transparency Assessment: ITA / CMA3

  Digital Learning Platform / Data CMA3

  วีดีอาร์นำเสนอ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

  ถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
  พธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
  กำหนดจัดโครงการสำนักงานเขตสุจริตทำความดีเพื่อสาธารณะ
  การจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.ชม.3
  previous arrow
  next arrow
  ถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
  PlayPlay
  พธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
  PlayPlay
  กำหนดจัดโครงการสำนักงานเขตสุจริตทำความดีเพื่อสาธารณะ
  PlayPlay
  การจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.ชม.3
  PlayPlay
  previous arrow
  next arrow

  Message us