กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่สุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต 3  (คลิกอ่านต่อ)

ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์

มกราคม 16, 2023 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
มกราคม 5, 2023 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ชั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๖
ธันวาคม 28, 2022 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ธันวาคม 27, 2022 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
ธันวาคม 23, 2022 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชัวคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
ธันวาคม 17, 2022 การรับสมัครอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม)
พฤศจิกายน 24, 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
พฤศจิกายน 16, 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรรพนักงานราชการ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัด  สพป.เชียงใหม่ เขต 3

เว็บไซต์หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด

Web Link  สพป. ในสังกัด สพฐ.

Web Link  สพป. ในสังกัด สพฐ.

Web Link โรงเรียนในสังกัด

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม KTB

Transparency Assessment: ITA / CMA3

Digital Learning Platform / Data CMA3

วีดีอาร์นำเสนอ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563
พธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กำหนดจัดโครงการสำนักงานเขตสุจริตทำความดีเพื่อสาธารณะ
การจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.ชม.3
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต สพป.เชียงใหม่ เขต 3
หนังสั้นอาหารกลางวัน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙
หนังสั้นโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเมืองนะ รอยทาง
หนังสั้นโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม
โครงการอ่างขางโมเดล (Angkhang Model)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.เชียงใหม่เขต 3
previous arrow
next arrow
ถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
PlayPlay
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563
PlayPlay
พธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
PlayPlay
กำหนดจัดโครงการสำนักงานเขตสุจริตทำความดีเพื่อสาธารณะ
PlayPlay
การจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.ชม.3
PlayPlay
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต สพป.เชียงใหม่ เขต 3
PlayPlay
หนังสั้นอาหารกลางวัน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙
PlayPlay
หนังสั้นโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเมืองนะ รอยทาง
PlayPlay
หนังสั้นโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม
PlayPlay
โครงการอ่างขางโมเดล (Angkhang Model) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3
PlayPlay
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.เชียงใหม่เขต 3
PlayPlay
previous arrow
next arrow

Message us