ผอ.สพป.เขียงใหม่ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามนโยบายของ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 อิ่มท้องสมองใส, สุขาปันสุข, สุขาดีมีความสุข

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เขียงใหม่ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามนโยบายของ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 อิ่มท้องสมองใส, สุขาปันสุข, สุขาดีมีความสุข พร้อมมอบนโยบายปรับปรุงทางด้านกายภาพและการบริหารงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาภายในสถานศึกษาและผู้เรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านป่าบง อ.ฝาง, โรงเรียนบ้านห้วยม่วง และ โรงเรียนบ้านสันปอธง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
+6
Message us