กิจกรรมการอบรมพัฒนาสมรรถนะคุณธรรม จริยธรรมและ​จรรยาบรรณวิชาชีพครู “คุณธรรมจริยธรรมครูในยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 2 (ข้าราชการครู)

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มอบหมายให้ นายอภิรมย์ ผิวละออ ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​เชียงใหม่ เขต 3 (สำนักงานเขตสุจริต) กิจกรรมการอบรมพัฒนาสมรรถนะคุณธรรม จริยธรรมและ​จรรยาบรรณวิชาชีพครู “คุณธรรมจริยธรรมครูในยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 2 (ข้าราชการครู)
ณ ห้องประชุมอิงดอย ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3
Message us