การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มอบหมายให้ นายอภิรมย์ ผิวละออ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธาน
เปิดการประชุม การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมไร่ส้ม ชั้น 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 3
Message us