เริ่มแล้ว! “สุขาดี มีความสุข” HAPPY TOILET KICK OFF RENOVATE สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมเปิดงานผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มอบหมายให้ ว่า ร.ต. นพดล ใจแช่ม, นายอภิรมย์ ผิวลออ รอง ผอ.ฯ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมตัวแทนนักเรียน ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องสุขาโรงเรียนบ้านสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนในสังกัด ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี เพื่อจะได้มีห้องน้ำโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ส่งผลให้เรียนดี มีความสุข ไปพร้อมกัน โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
Message us