สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเกียรติยศวันครู 2567

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 ระดับจังหวัดเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศวันครู พ.ศ.2567
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ
Message us