สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมถอดบทเรียน…โรงเรียนแห่งความดี ตามวิถีโรงเรียนฉือจี้ เชียงใหม่

วันที่ 23 พ.ค. 2567 นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานในการประชุม “ถอดบทเรียน…โรงเรียนแห่งความดี ตามวิถีโรงเรียนฉือจี้ เชียงใหม่” ซึ่งมี ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วม เพื่อถอดบทเรียนและพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ณ ห้องประชุม โดย นางนนทภัทร ประวีณชัยกุล ผอ.โรงเรียนและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ ณ ตึกอำนวยการ โรงเรียนฉือจี้ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
+9
Message us