สพป.ชม.3 ตรวจประเมินความพร้อม การขอขยายชั้นเรียน ร.ร.บ้านสุขฤทัย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย ว่า ร.ต. นพดล ใจแช่ม รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 3, พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, ผอ.และกลุ่มนิเทศและติดตามการประเมินผล เดินทางเข้าตรวจประเมินความพร้อม การขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.บ้านสุขฤทัย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ
+18
Message us