สพป.ชม. เขต 3 ออกตรวจพื้นที่ ป้องกันความปลอดภัยในเทศกาลวันลอยกระทง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มอบหมายให้ นายอภิรมย์ ผิวละออ และว่าที่ ร.ต.นพดล ใจแช่ม รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) อำเภอฝาง แม่อาย เชียงดาว ไชยปราการและเวียงแหง ออกตรวจตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยในเทศกาลวันลอยกระทง เพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในการนี้มีสถานศึกษาเอกชนเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมทั้ง 5 อำเภอ
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ แหล่งน้ำ
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ
Message us