ร่วมกิจกรรมจัดระเบียบสังคมในสถานบริการพื้นที่อำเภอฝาง

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มอบหมายให้ นายอภิรมย์ ผิวละออ , ว่าที่ ร.ต. นพดล ใจแช่ม รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) อำเภอฝาง ร่วมกิจกรรมจัดระเบียบสังคมในสถานบริการพื้นที่อำเภอฝาง ร่วมกับ ปกครองอำเภอฝาง อส. สภ.ฝาง สรรพสามิต สาธารณสุขอำเภอฝาง ทหาร เพื่อป้องกันและดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยแถวขบวนและนำตรวจจัดระเบียบสังคมดังกล่าว
Message us