ผู้บริหารและบุคลากร สวมใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ฯ เนื่องในปีมหามงคล

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย นายอภิรมย์ ผิวละออ, ว่าที่ร้อยตรี นพดล ใจแช่ม รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย, ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรม เข้าแถวเคารพ ธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้มอบหมายข้อราชการตลอดจนนโยบายต่างๆ ให้กับบุคลากร โอกาสนี้ ผู้บริหารและบุคลากร สวมใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ฯ โดยพร้อมเพรียงเนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
Message us