ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมเป็นคณะกรรมการการให้คำปรึกษาแนะนำประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผอ. สพท. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมเป็นคณะกรรมการการให้คำปรึกษาแนะนำประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผอ. สพท. เขตตรวจราชการที่ 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 / 2567 ณ ห้องประชุมสิงหนาทเมวดี สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

 

Message us