ผอ.สพป.ชม 3 เป็นประธานให้คำแนะนำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นำโดยนายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประธาน การให้คำปรึกษา/แนะนำ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งทึ่ 3 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงใหม่ เขต 1, 3, 5 และ สพม.แม่ฮ่องสอน โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 มีนายอภิรมย์ ผิวละออ และว่าที่ร้อยตรีนพดล ใจแช่ม เข้ารับการประเมิน ณ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
+9
Message us