ชุ่มฉ่ำ ชื่นมื่น ดำหัวผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 2567

วันที่ 11 เมษายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา เนื่องเทศกาลปี๋ใหม่เมือง เวลา 09.00 น. นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ. สพป.ชม 3 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอภิรมย์ ผิวลออ, ว่าที่ ร.ต. นพดล ใจแช่ม รอง ผอ.สพป.ชม 3, ผอ.กลุ่ม/หน่วย, ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสรงน้ำพระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำงานเขตฯ หลังจากนั้นได้ร่วมถวายปัจจัยเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์ พร้อมรับพร และในเวลา 10.00 น. มีพิธีรดน้ำดำหัว ผอ, รอง ผอ. สพปชม. 3 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทั้ง 5 อำเภอ ณ ห้องประชุมเคียงคีรี สพป.ชม.3
+20
Message us