“เด็กเรียนไม่เก่งไม่ได้แปลว่าโง่” ทุกคนมีความถนัดกันคนละด้าน‼️

👉 Multiple Intelligences Theory (ทฤษฎีพหุปัญญา) เป็นทฤษฎีของ Howard Gardner นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เน้นเรื่องความหลากหลายของปัญญามนุษย์ ที่ไม่ควรจะถูกตัดสินผ่านบททดสอบแบบเดียวกัน “เด็กเรียนไม่เก่งไม่ได้แปลว่าโง่” แต่อาจจะไม่ตอบโจทย์รูปแบบการศึกษาที่มีอยู่แค่นั้นเอง 😁
.
— เก่งภาษา —
ถนัดการพูด การฟัง การเขียน เข้าใจ เรียนรู้ได้ดี ตั้งแต่ภาษาบ้านเกิด ภาษาที่เพิ่งเรียนรู้ใหม่
.
— เก่งตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ —
คิดแบบมีเหตุมีผล การคิดแบบตัวเลข คาดการณ์สิ่งต่างๆ ล่วงหน้าผ่านสถิติที่มีเหตุผลรองรับ
.
— เก่งมิติสัมพันธ์ —
ซึมซับข้อมูลผ่านการมอง สามารถสร้างภาพหรือรูปทรงต่างๆ ในจินตนาการได้ดี และต่อยอดมาสร้างเป็นผลงานได้
.
— เก่งร่างกายและการเคลื่อนไหว —
ควบคุมร่างกายได้ดี มีความคล่องแคล่ว แข็งแรง ใช้ร่างกายในการแสดงออก
.
— เก่งดนตรี —
มีความเชี่ยวชาญในการเข้าถึงสุนทรียศาสตร์ เข้าถึงจังหวะ พร้อมมีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงดนตรี นำเสนอออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและสร้างสรรค์
.
— เก่งมนุษยสัมพันธ์ —
รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ดี เข้าอกเข้าใจคนอื่น ทำให้สามารถเข้าใจและจูงใจคนอื่นได้ดี
.
— เก่งการเข้าใจตนเอง —
ชอบตั้งคำถามกับชีวิต ควบคุมอารมณ์ และเข้าใจที่มาของอารมณ์ได้ดี เข้าใจความเป็นจริงของตัวเอง รู้ว่าตัวเองเหมาะกับอะไร ไม่เหมาะกับอะไร
.
— เก่งธรรมชาติวิทยา —
ชอบตั้งคำถามกับธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ มีความช่างสังเกต ใส่ใจความเป็นอยู่ของพืช และเข้าใจการมีตัวตนของสัตว์แต่ละประเภท
.
เชื่อว่าแต่ละคน มีความถนัดมากกว่า 1 ด้านอยู่แล้ว เพื่อนๆถนัดด้านไหนกัน ลองค้นหาให้เจอ แล้วจะทำให้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้น
.
เพราะหลายครั้งตัวเลขอย่างเกรดเฉลี่ย ก็ไม่สามารถวัดความถนัดบางประเภทของมนุษย์ได้…. 🙂📚
.
ที่มา : www.brandthinkbiz.com, หนังสือ เด็กไทยใครว่าโง่ เปลี่ยนการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ทันโลก#DEK62 #TCAS62 #TCASter

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.