หน้าแรก

:: บทความ / สาระน่ารู้ ::

:: กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ::

:: ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ::

6 พฤศจิกายน 2562 ฟอร์มสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
30 กันยายน 2562 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
18 กรกฎาคม 2562 รับสมัครคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (กศจ.เชียงใหม่)
26 มิถุนายน 2562 รับสมัครคัดเลือกนักเรียนศึกษาทุนโครงการเพชรในตม
25 มิถุนายน 2562 กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
25 มิถุนายน 2562 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู
25 มิถุนายน 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อวิทยฐานะ
19 มิถุนายน 2562 กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
16 พฤษภาคม 2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้อง DLTV (รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร)
16 พฤษภาคม 2562 ประกาศ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็ก)
14 พฤษภาคม 2562 ประกาศ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู)
14 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านม่วงชุมประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
15 มกราคม 2562 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2 กรกฎาคม 2562 โรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓ รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ต่างชาติ)
2 กรกฎาคม 2562 การประเมินโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านออน
1 กรกฎาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านป่างิ้ว ปีการศึกษา 2561
1 กรกฎาคม 2562 บทคัดย่อ รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
31 พฤษภาคม 2562 ประกาศโรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓ รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ต่างชาติ) สอนวิชาภาษาอังกฤษ
17 ธันวาคม 2561 รร.ตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓ รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว
6 ธันวาคม 2561 โรงเรียน ตชด.ศึกษานารีอนุสรณ ๓ รับสมัครครูอัตราจางชั่วคราว (ตางชาติ) สอนวิชาภาษาอังกฤษ
3 ธันวาคม 2561 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก ปีงบประมาณ พ.ศ 2562
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider