Home

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่สุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต 3

กระดานประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ธันวาคม 30, 2564 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ตุลาคม 19, 2564 ประกาศคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559
ตุลาคม 12, 2564 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑
ตุลาคม 11, 2564 การแนะแนวศึกษาต่อ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
กันยายน 13, 2564 การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
สิงหาคม 11, 2564 ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการประกวด คลิปวีดีทัศน์-ข้าราชการครูฯ/นักเรียนประถมฯ-มัธยม วาดภาพสื่อสร้างสรรค์ – ทุกคน ทุกระดับชั้น
กันยายน 2, 2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับโรงเรียนในสังกัด ผลผลิตก่อนประถม ประถมและมัธยม (e-bidding)
มิถุนายน 8, 2563 ประกาศ เรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับลการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 16, 2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้อง DLTV (รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร)
พฤษภาคม 16, 2562 ประกาศ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็ก)
พฤษภาคม 14, 2562 ประกาศ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู)
กุมภาพันธ์ 14, 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 14, 2565 โรงเรียนบ้านสันทราย จำหน่ายเสื้อระลึกครบรอบ 99 ปี โรงเรียน
กันยายน 26, 2563 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
พฤษภาคม 27, 2563 ประชาสัมพันธ์การยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนชุมชนบ้านคาย
เมษายน 14, 2563 ประชาสัมพันธ์ประกาศคุณลักษณะของครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด โรงเรียนบ้านปางสัก
เมษายน 7, 2563 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เมษายน 7, 2563 โรงเรียนประพันธ์ – อารีย์ หงษ์สกุล (บ้านห้วยหลวง) เรื่อง เชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Web Link สำนักในสังกัด สพฐ.

Web Link  สพป. ในสังกัด สพฐ.

Web Link โรงเรียนในสังกัด

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม KTB

วีดีอาร์นำเสนอ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider