วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มอบหมายให้ นายบุญธรรม อ้วนกันยา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบระบบน้ำดื่มสะอาดครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในด้านอุปโภคและบริโภค ในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยในงาน ยังได้ชมและให้กำลังใจผลผลิตฝีมือนักเรียน การปลูกผักสร้างอาชีพและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอีกด้วย

Message us