โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตก่อนเข้าเรียน

วันที่อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย นางนารากร สินธุศรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ, สกนธ์สรรค์ คำแพร นักจิตวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตก่อนเข้าเรียน เสริมสร้างความรัก ก่อนเพิ่มความรู้ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๑ บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Message us