เป็นเกียรติต้อนรับคณะจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นำโดย ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข, นายบุญธรรม อ้วนกันยา, นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นางอำพร สาสัตย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางประทุม ตามไท ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นำโดย นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมไร่ส้ม ชั้น 2 สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
ชมภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chiangmaiarea3&set=a.251561277149877
Message us