เปิดอาคาร “ธารนาคราช” โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประธาน พร้อมด้วย นางรัชนี อุดทา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, คณะกรรมการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี ทำบุญและส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารธารนาคราช” โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

Message us