เปิดการประชุมสามามัญประจำปี และร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสามามัญประจำปี และร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอไชยปราการ ณ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Message us