เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565

เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย นายบุญธรรม อ้วนกันยา และนางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อแจ้งนโยบายและข้อราชการเร่งด่วนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับทราบ ณ ห้องประชุมอิงดอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

Message us