อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.ชม เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ซึ่งนางรัชนี อุดทา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้แทน, ศึกษานิเทศก์ฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอิงดอย ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Message us