สัมนาเพื่อความเข้าใจตรงกัน การประชุมสัมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา

สัมนาเพื่อความเข้าใจตรงกัน การประชุมสัมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้ารับฟังสัมนาเพื่อความเข้าใจตรงกัน การประชุมสัมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference โดยมี รศ.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมอิงดอย ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Message us