ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตร “ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ กับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้อำนวยการลูกเสือ
จังหวัดเชียงใหม่) เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีผู้แทนหน่วยงานการศึกษา ผู้แทนสถานศึกษา คณะครู ผู้แทนลูกเสือ เนตนารี ยุวกาชาด จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ [SLGF id=37388]

Message us