ร่วมต้อนรับ การติดตาม ประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วยนางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ นางนริสา พงษ์พานิชย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นายเสกสรรค์ คำทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, นางสาวพัชริดา สำนักเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมต้อนรับ การติดตาม ประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย ท่านทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ซึ่งในการนี้ ท่านชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และคณะ, ท่านอัจฉริยา ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ร่วมติดตามประเมินผลฯ ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

Message us