ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, นางอำพร สาสัตย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2565 ณ อาคารมงคลศาลเจ้าฝาง

Message us