รายงานการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ พร้อมด้วย นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ, นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข, ดร.บุญธรรม อ้วนกันยารอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง เข้าร่วมการรายงานการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกำหนดการรายงานการขับเคลื่อนนโยบายฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 8 และเขตตรวจราชการที่ 15 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้นำเสนอในหัวข้อ พาน้องกลับมาเรียน ผ่านระบบ Video Conference (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมไร่ส้ม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Message us