รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประธาน พร้อมด้วย นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, นางอำพร สาสัตย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ อาคารสักทอง โรงเรียนบ้านปางสัก (ข้างสำนักงานเขตฯ) ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Message us