พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 17/2565 (สัญจร)

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 17/2565 (สัญจร) ตอนเปิดเรียน On-Site ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ และผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนาประเด็น ความปลอดภัยในสถานศึกษา ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โครงการพาน้องกลับมาเรียน และ เรื่องเล่า หลังจากการเปิดเรียน On-Site มาแล้ว 1 สัปดาห์ โอกาสนี้ ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 และนางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมด้วย รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ ลานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Message us