พิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 และ โรงเรียนตามรายชื่อ เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 – 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 83 โรงเรียน ณ ห้องประชุมอิงดอย ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Message us