พิจารณาเอกสำรสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด

พิจารณาเอกสำรสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าพบปะคณะกรรมการ พิจารณาเอกสำรสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด พร้อมด้วย นางนลินี กิติน่าน ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์,นายไกรสร จาวรรณะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมไร่ส้ม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Message us