ประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ราย นายพิภพ วชิรประภากร

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย ผอ.โรงเรียนวิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่นะ, นายโสภณ ท้าวแก้ว ผอ.โรงเรียนวิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง เข้าร่วมการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ราย นายพิภพ วชิรประภากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเฟือง พร้อมตรวจเยี่ยมโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านปางเฟือง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Message us