ประเมินนักเรียนพระราชทาน รร.ไม้ยาวิทยาคม จ.เชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็น ประธานในการประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน พร้อมทั้ง นายสมนึก นาห้วยทราย รอง ผอ. สพป. เชียงใหม ขต 4 นางสาวเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิทศติดตามฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นางนริสา พงษ์พานิชย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 และนางแสงจันทร์ กันยะมูล ผอ.กลุ่ม ส่งเสริมฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ร่วมประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก นางสาวปภาวรินทร์ จันทร์เพ็ญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

[SLGF id=37398]

Message us