ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน 105/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 4 ห้องเรียน และทำบุญผ้าป่าสามัคคี สร้างห้องน้ำนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.09 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ เดินทางเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน 105/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 4 ห้องเรียน และทำบุญผ้าป่าสามัคคี สร้างห้องน้ำนักเรียน อาคารศิริวัฒนานุสรณ์ ณ โรงเรียนบ้านดง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ [SLGF id=40627]

Message us