ประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร. อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย นายบุญธรรม อ้วนกันยา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อแจ้งนโยบายและข้อราชการเร่งด่วนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับทราบ ณ ห้องประชุมอิงดอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

Message us