ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประธานเปิด พร้อมด้วย นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, นางรัชนี อุดทา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นางสาวศิพาณัฏฐ์ ใจสัตย์, นางสาวสักการะ ทนันชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิด และการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่คะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโป่งนก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Message us