ประชุมเพื่อรับฟังความเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะใหม่ (PA

ประชุมเพื่อรับฟังความเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะใหม่ (PA

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะใหม่ (PA) โดยมีเลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ส. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็น และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะใหม่ (PA) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Message us