ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารความปลอดภัย (MOE Safety Center)

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.ชม. เขต 3 พร้อมด้วย นางนริสา พงษ์พานิชย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา นายสกนธ์สรรค์ คำแพร นักจิตวิทยา สพป.ชม เขต 3 นาย พงศ์ธันย์ ณ เชียงใหม่ ผอ.รร.บ้านแม่สาว นายดวงดี เป็งสุรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสันทรายครองน้อย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารความปลอดภัย (MOE Safety Center) กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 15 โดยมี นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

Message us