ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการควบคุมภายใน

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มอบหมายให้นางประทุม ตามไท ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ชม เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมไร่ส้ม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

Message us