ประชุมสัมมนาทางวิชาการ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข, นายบุญธรรม อ้วนกันยา, นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๕” ณ ห้องประชุมโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Message us