ประชุมสมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประเทศไทย) ครั้งที่ 5/2565

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย นายบุญธรรม อ้วนกันยา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมประชุมสมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประเทศไทย) ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Message us