ประชุมวางแผนดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มอบหมายให้ นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ, รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมประชุมวางแผนดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมอิงดอย ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

Message us