ประชุมผู้บริหารโงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 5/2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข, นายบุญธรรม อ้วนกันยา, นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อแจ้งข้อราชการ รวมทั้งพบปะเพื่อนครู และเน้นย้ำนโยบายต่างๆในการเปิดภาคเรียนแบบ Onsite ณ ห้องประชุมอิงดอย ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Message us